Ana Sayfa Blog Yazı detayları
ONU KİM TANIMIYORSA BİZİM SUÇUMUZ!Bookmark and ShareEfendimiz (s.a.s) şemail-i şerifini, giyim tarzını, duruşu, mübarek heybetini ve dahasını gelin hep beraber Sahabe-i kiramın dilinden öğrenelim.
Allahümme Salli ala Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed…

“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya Suresi 107. Ayet) Âlemlere Rahmet gönderilen Peygamber Efendimiz(s.a.s.); Sabır gösteren, emanet ehli olan, merhamette sınırı olmayan, edepte ön sırada, cömertlikte eşi emsali olmayan bir Nur idi.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Şemaili Şerifi

Sahabeleri Peygamberimiz (s.a.s.)’in güzelliğini şöyle anlatıyorlardı:

Allah Rasulü (s.a.s.) çok yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı. Burnu gayet güzel idi. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı. Boynu sanki bir gümüş hüzmesi idi. İki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalın idi.

Allah Resulünün alnı geniş olup hilal kaşlıydı, kaşları gürdü. İki kaşı arası açık olup, halis bir gümüş gibiydi. Gözleri pek güzel, bebekleri simsiyahtı. Kirpikleri birbirine geçecek şekilde gürdü. Güldüğünde dişleri çakan şimşek gibi parıldardı. İki dudağı da emsalsiz şekilde güzeldi. Sakalı gürdü. Boynu pek güzeldi, ne uzun ne kısaydı. Boynunun güneş ve rüzgar gören kısmı altın alaşımlı gümüş ibrik gibi gümüşün beyazlığı ve altının da kırmızılığını yansıtır şekilde parıldardı. Göğsü genişti, göğsünün düzlüğü aynayı, beyazlığı da ayı andırırdı. Omuzları genişti. Kol ve pazuları irice idi. Avuçları ipekten daha yumuşaktı.

Nur ışığında görülen işler…

Hazreti Aişe annemiz Efendimiz(s.a.s.)’i şöyle anlatıyor:

“Geceleri, Rasulullah (s.a.s.)ın yüzü o kadar nur saçardı ki, siması Ay’ın on dördüne dönerdi. Gecenin karanlığında ipliği, iğneye O’nun yüzünün aydınlığından geçirirdim”

Tanımadığı halde efsunlandı…

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) hicret yolculuğu sırasında çadırını ziyaret ettiği Ümmü Mabed isimli cömertliği, iffeti ve cesareti ile tanınan biri, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’i tanımamıştır. Ancak Peygamberimizi (s.a.s.) anlatılanlardan tanıyan kocasına, onu şöyle tarif etmiştir:

"Aydın yüzlü ve güzel yaradılışlı idi; zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçı ile kirpik ve bıyıkları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetli idi. Uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisi görünümündeydi; yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boylu idi; bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları, ortalarına almış durumda hep onu dinlerler; buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlı idi."

Yürekleri doğrayan güzellik…

Hazreti Aişe Annemiz Peygamber Efendimiz (s.a.s.) müşahede ettiği güzelliği Hazreti Yusuf ile kıyaslar:

“Yusuf a.s. gören kadınlar ellerini kestiler. Eğer onlar Rasulullah’ı görselerdi, yüreklerini doğrarlardı da haberleri olmazdı.”

Mübarek Efendimizin elbisesi

Ebu Burde el-Eş’ari anlatıyor:

Ayşe (r.a.) bize öyle eski, öyle yıpranmış, yamalı bir elbise gösterdi ve şunları söyledi:

“-Vallahi, Rasulullah (s.a.s.) ruhunu işte bu elbisenin içinde teslim etti.” dedi. (Buhari, Humus 5; Müslim, Libas 35; Ebu Davud Libas 5; Tirmizi, Libas 10)

Ay ile yapılan mukayese…

Cabir bin Semüre r.a. anlatıyor:

Mehtaplı bir gecede, Peygamber Efendimiz (s.a.s) beyaz bir elbiseyle gördüm de; mukayese için bir ona baktım; bir de Ay’a… Vallahi, bence O, Ay’dan daha güzeldi.

Nuru güneşten üstün…

Ashab-ı Suffe’nin talebelerinden Ebu Hüreyre (r.a.) Peygamber Efendimizi (s.a.s.) şöyle tasvir ederler:

“Peygamber Efendimizden (s.a.s.) daha güzel hiçbir şey görmedim. Sanki güneş, olanca parlaklığı ile yüzünde parlıyordu. Güldüğü zaman dişleri yuvalarından aydınlık saçardı.

Mübarek saçları…

Bera b. Azib (ra) anlatıyor:

"Rasulullah Efendimiz (s.a.s.) daha güzel birini görmedim. Omuzlarını döven saçları vardı. İki omuz arası genişçe idi. Boyu ise ne kısa idi, ne de uzundu."

Sevdiği yiyecek ve içecekler, sevdiğinin diliyle…

Hazreti. Aişe annemiz (r.a.) Eşinin, Rasulünün sevdiği içecekleri bildiriyor:

Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi.

Peygamber Efendimiz bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası gibi içecekleri severlerdi.

Peygamber Efendimiz (sav)' in en çok sevdiği içecek, soğuk tatlı şerbetlerdi.

Şerbetlerin içinde en çok bal şerbetini severdi.

İçilecek şeylerde en çok sütü severlerdi.

Çok sıcak yemeği sevmezdi.

En çok hoşlandığı yiyecek etti.

Kabağı çok severdi.

Avlanan kuş etlerini yerdi.

Hurmalardan Acve hurmasını severdi.

Hiçbir zaman bir yemeği yermemiştir. Hoşuna giderse yer gitmezse yemezdi. Hoşlanmadığında da bir başkasına kötülemezdi.

O koku ki; eşi emsali yok!

Muaz bin Hişam (r.a.), babasından, Katade ve Enes (r.a.)'dan şöyle rivayet etmiştir:

Rasulullah (s.a.s.) güzel kokusu ile tanınırdı. Rasulullah (s.a.s.) güzel idi. Kokusu da hoş idi. Bununla beraber kokuyu severdi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayiha-i tayyibesini duyardı ve mübarek eliyle bir çocuğun başını mesh etse, rayiha-i tayyibesiyle o çocuk, sair çocuklar arasında malum olur idi.

Nazenin bir üslup ile…

Hazreti Aişe annemiz (r.a.) Rasulullah (s.a.s.)'in sözlerini şöyle tarif eder:

O, sizlerin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı, sözleri az ve özdü. Hâlbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz.

Allah Resulü (s.a.s.) çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi, sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izler, sözcükleri arasında duraklar ve böylece dinleyenleri sözlerini belleyip ezberlerlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu, kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi.

Güzel olmayan laflar edenlerden yüz çevirirdi. Hoşlanmadığı, çirkin saydığı bir sözü konuşmak zorunda kaldığında onu kinaye yoluyla ifade buyururdu.

Oturuşuna titreyen sahabe

Kayle binti Mahreme (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.s.) oturuşunu şöyle anlatıyor:

Rasulullah (s.a.s.) sonsuz bir mahviyet ve tevazu içinde otururken görünce, heybetinden vücudum titremeye başladı.

Yürüyüşüne vurulan sahabe

Hazreti Ebu Atabe (r.a.) Peygamber Efendimiz s.a.s. yürüyüşünü şöyle dillendiriyor:

Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Yürürken, ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar; adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükûnet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken, sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor görünümünü arz ederdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında, bütün vücutları ile birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları, göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucu ile bakarlardı. Ashabı ile birlikte yürürken, onları öne geçirir kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere, onlardan önce hemen selam verirdi.

Kendine has giyim tarzı, sadeliği…

Mübarek Hanım Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in en çok sevdikleri elbise çeşidi, gömlek (kamis) idi.

Semüre b. Cündüb (r.a.) rivayet ediyor: Hazreti Peygamber: "Beyaz elbise giyiniz. Zira o, son derece temiz ve hoştur" buyurmuşlardır.

Onu görmek için yanan kalpler dillerinde Peygamber Efendimiz (s.a.s.) nasıl anlatıyorlar bir bakalım… Sahabe-i Kiram’ın Nebiler Nebisi Efendimizi görmeden uyumadığı o günlere

Güzel ahlak timsali

Sahabe-i Kiramın dilinde güzel ahlak timsali Efendimiz(s.a.s.):

Rasulullah (s.a.s.) insanların en yumuşak huylusu, en yiğidi, en adili ve en namuslusu idi. O, insanların en cömertiydi. Allah'ın kendisine verdiklerinden hurma, arpa ne olursa olsun yalnız senelik yiyeceğini ayırırdı, geri kalanını Allah yolunda harcardı. Kendisinde bulunan bir şey istendiğinde verirdi.

Allah Rasulü (s.a.s.) insanların en alçak gönüllüsü, lafı uzatmadan en beliğ konuşanı, en güler yüzlüsüydü. Dünya işlerinden hiçbir şey kendisini endişeye düşürmezdi.

“Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” diyen Peygamber Efendimiz (s.a.s.) yolundan yürüyen ümmeti olabilme duası ile..

Not: Hadisi Şerifler Kütüb-i Sitte'den ç-alıntılanmıştır.Hatice Tüfekci

http://www.dunyabizim.com/index.php?aType=haber&ArticleID=5617
    Puanlama sonucu puan (2,6)
    1     2     3     4     5    

Toplam (610) oy kullanilmis.

Yazar: Hatice TÜFEKÇİ
Tarih: 6.01.2012 07:14:40
Okunma : 9454

Toplam (296) yorum yapilmis.
 
 isim      mail (gizli kalacaktır)

Beni Hatırla
gvDsozHRqrwZGIEp  7.8.2015 22:58:27
5AUJ1v http/www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
rvMtsAbQrCVjDuYo  19.8.2015 12:32:33
The manager <a href=" http/wwwanieltrenner.com//store_s#oddly ">www.rxlist.com/rxboard/wellbutrin</a> With Georgia's defense struggling at times this season, the Bulldogs may be in for a shootout against a 5-0 Missouri team led by some dangerous offensive firepower. Getting some players back on the healthy side of the sideline can't happen quickly enough for Richt.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:18:58
I can't get a dialling tone <a href=" http/www.graphit.nl//marcom/#advertise ">zoloft mg tablets</a> The central bank has adopted two so-called interim final rules, one for bank holding companies with $50 billion or more in total consolidated assets, a second for groups with assets of $10 billion to $50 billion.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:18:59
I stay at home look after the children <a href=" http/wwwcr.ie//about-us/#refrain ">tadacip aus deutschl</a> Both Amazon Google&#8217;s business model are completely different than Apple&#8217;s business model. Amazon makes money from selling content after sales. Google&#8217;s search engine ad click business provides needed revenue free from concern about profit margins. Apple&#8217;s revenue comes from selling hardware. Amazon Google will always be able to undercut Apple&#8217;s prices. Apple can only add extra value to their products using better quality. So, although Wall Street will continue to punish shareholders, Apple will continue to make plenty of money keep Apple a very popular br.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:00
I'd like to pay this in, please <a href=" http/www.pivotmarine.com//maritime-consultancy ">tadalafil tablets megalis</a> For the second quarter, Fannie Mae's profit rose 97 percentto $10.1 billion from $5.1 billion the year before. It was down,however, from the first quarter's record $58.7 billion, whichwas largely the result of an accounting gain from therecognition of more than $50 billion in deferred tax assets.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:01
I'd like to open a business account <a href=" http/www.musickit.com//listento.html ">penegra 50 online</a> On a rainy Friday at the storied road course in upstate New York that delayed Cup practice until late afternoon, injured star Tony Stewart was foremost on everybody's mind. Stewart broke both the tibia fibula in his right leg on Monday night in a sprint car race in Iowa, has since undergone two surgeries, is out indefinitely.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:02
Do you know the address? <a href=" http/ieeesbcet.org/tag/feat/#fish ">hidroxicina 25 mg ataraxone</a> Among those failing recent drug tests were sprinters Tyson Gay, Asafa Powell Sherone Simpson, as well as more than 30 Turkish track field athletes numerous Russians. In addition, there has been a report of systematic doping in the former West Germany the drug investigation in Major League Baseball that implicated Alex Rodriguez 12 other players.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:03
Will I get travelling expenses? <a href=" http/www.englishproject.org//activities/kitchen-table-lingo ">clomiphene citrate buy uk</a> Some accountants are still not happy, arguing that it isvery difficult to split a tree into parts account for it indifferent ways that instead the fruit should not be valueduntil it is harvested.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:05
Go travelling <a href=" http/twisterbiotech.com//research/ ">lovegra farmacia online</a> Around 39 individuals have been investigated so far in the operation, of whom five are dead. Greater Manchester Police have whittled down the allegations into a pool of around 10 alleged offenders.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:06
Where do you come from? <a href=" http/knowledge.offordcentre.com//childrens-needs ">generic topiramate weight loss</a> “This is really an important moment for the fight for clean sports,” Tygart said. “Commissioner Selig his team should be commended. It’s refreshing to see the head of a pro sport take a strong st to protect the integrity of the game the rights of clean athletes. It validates the decision of millions of athletes around the world to not take performance-enhancing drugs instead compete cleanly.”
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:07
Can I use your phone? <a href=" http/www.medicalfill.it//eng/services ">elavil for pain relief</a> After advancing to third on a sacrifice bunt by Elvis rus, Kinsler got tagged out during a rundown on Alex Rios’ grounder to third. A.J. Pierzynski tied it at 1 later in the fourth with an RBI single. Rangers center fielder Leonys Martin made a strong defensive play in the third, throwing out Yunel Escobar, who tried to score from second on Ben Zobrist’s single.
emwUWqHTgEc  20.8.2015 09:19:08
An envelope <a href=" http/www.sunsystem.it//aziende/#lace ">doxazosin mesylate tablets 2mg</a> SpaceX has already won two U.S. Air Force contracts setaside for new launch service providers, but is eyeing the morelucrative missions currently flying on United Launch AllianceAtlas 5 Delta 4 rockets. (Editing by Tom Brown rew Hay)
qUyMdXMl  20.8.2015 15:38:49
Are you a student? http/www.lauraciuhu.ro/en/ albuterol with ipratropium 1 to all comments above, to Felix: &#8217;twas ever thus. Citi in the late &#8217;90&#8242;s trialled an &#8216;e-cash&#8217; product in the Upper East Side. The challenge was to get sufficient penetration at point of sale, e.g. laundromats, to get Citi customers to actually change their behaviour use it. @_pop&#8217;s got it: focus on the acquiring (merchant) side&#8230;&#8230;..
qUyMdXMl  20.8.2015 15:38:50
I'd like to take the job http/www.painttheparks.com/quest/ proscar results U.S. Senator Pat Roberts, R-Kan., expressed his frustration with the secretary's actions asked for her resignation. He stated: "Today we know, the problems with the exchanges are systematic, profound indisputable. yet the secretary won't shoot straight with the American people."
qUyMdXMl  20.8.2015 15:38:51
We'll need to take up references http/www.wacarts.co.uk/whats-new where can i purchase propecia Trafigura Mubadala plan to pump $400 million into thecompany to finance the completion of the port iron oreterminal will assume 1.3 billion reais ($596 million) ofdebt taken on by MMX Sudeste Mineração SA, a MMX unit linked tothe port project, a securities filing said.

© 2011 Copyright Hatice Tüfekçi