Ana Sayfa Blog Yazı detayları
Hadis oku, gökten estetik yağarBookmark and Share



Merhum Prof. Dr. İbrahim Canan'ın değerli emekleriyle hazırlanan "Kütüb-i Sitte / Hadis Ansiklopedisi"
Kuran Azimüşşan’daki ilk emir “oku” olunca kula düşen ilk görev pek de zor görünmüyor. Bu emir ile Müslüman’ın en mümtaz vazifesinin okumak, çok okumak olduğu da bariz göz önündedir. Kâinatın Kitabı olan Kur'an ve akabinde Peygamber Efendimiz'in (sav) sünnetini içeren hadisler biz kullar için yol göstericidir.

Ama işte okumak o kadar da kolay mı? İşlerimiz hiç bitmiyor ki...

“Oku” emri ile gelen mesaj

“Anlaşamadığınız işin hükmünü Allah’tan (Kur’an-ı kerimden) ve Resulünden (Sünnet-i seniyyeden) anlayın! [Nisa suresi, 59. ayet]

“Allah’a ve Resulüne iman edin, Ona uyun ki doğru yola eresiniz” [A’râf suresi, 158.ayet]

Ayet-i celilelerden anlaşıldığı üzere biz kulların bir an olsun boşluğa düşmeksizin iki belirlenmiş rota ile iz sürmemiz gerektiği beyan edilmiş.

Hadisler!

Hadisler, dinimizi yani kelimenin etimolojik anlamıyla ihtiyacımızı öğrenmede mutlaka başvurmamız gereken geniş bir alan. Hadis-i şerifleri okumadan, hayatımıza aksettirmeden müslümanlığımızın kemale ermesini beklemek oldukça zordur. Sünnet ise bir örf, ferdi bir değer değil, İlahi bir rehberdir. Dünya ve ahiret saadetine götüren Sırat-ı Müstakim, Cadde-i Kübradır. Asırlardan beri âlimler çeşitli seçmeler yaparak en zaruri, en faydalı hadisleri bir araya getirmeye çalışmışlardır. “ Kütüb-i Sitte” adı ile bilinen eser de seçme hadisleri ihtiva eden değerli bir kaynaktır.

Kütüb-i Sitte’de neler var?

“Kütüb-i Sitte” gerek rivayet, gerek dirayet ve gerekse usul bahislerinde, araştırmacıların yanısıra her Müslüman’ı, hadis sahasında doyuracak zengin bir muhteva taşımaktadır. "Kütüb-i Sitte" 6 önemli hadis kitabını bir araya getiriyor: Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesai, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud, Muvatta-ı Malik ve İbn-u Mace'nin "Sünen" adlı kitaplarını içeriyor.

18 ciltlik Kütüb-i Sitte İbrahim Canan Hoca tarafından tercüme edilmekle kalınmamış. Eserde Mukaddime, Şerh Kısmı, Sahabe Hayatı, İbn-u Mace’nin Ziyadeleri, Fihrisler ve Lügatçe de yer almaktadır.

Mükerrer Sahih Hadisler

Kütüb-i Sitte’deki hadislerin “sıhhat” vasfı üzerinde oldukça durulmuştur. Yani hadislerin sahih olmasına özenilmiştir. Hadislerde aranan ilk şartın “sahihlik” yani Peygamber Efendimiz (s.a.s.) sözü olması Kütüb-i Sitte’yi oluşturan eserlerin de bu konudaki titizlikleri başından beri bilinmektedir. Sahih hadis okumak isteyen okuyucudan büyük rağbet görmektedir bu eser. Dini dünyevi hayatımızı tanzimde muhtaç olacağımız her çeşit hadis bu ciltlerde bulunmaktadır. Yine birçok mükerrer hadisi şerifi de içinde barındırmaktadır.

Buhari: 9082 hadis-i şerif

Müslim: 7275 hadis-i şerif

Nesai: 5724 hadis-i şerif

Ebu Davud: 5274 hadis-i şerif

Tirmizi: 3951 hadis-i şerif

Muvatta: 1326 hadis-i şerif

Tercüme, açık ve anlaşılır..

Kütüb-i Sitte’yi diğer hadis eserlerinden ayıran en belirgin özellik ise Merhum Hocamızın kolay anlaşılır bir üslupla eseri tercüme etmiş olmasıdır. Hadis Ansiklopedisinin 18. cildindeki lügatçe de okuyucuya gayet yardımcı olmakta. Diğer yandan sosyoloji, psikoloji, pedogoji gibi tamamen yeni sayılan sahalarda ki meselelere geniş, tatminkar açıklamalar bulunmakta.

“Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.”

14 asır evvel, insanlığın bütün meselelerine nasıl dikkat çeken Peygamber Efendimiz (s.a.s.) günümüzde yaşanan hiçbir problemi de yanıtsız bırakmamıştır. En Şafi ilacımız olan Kuran ve Sünnet'e ihtiyacımız gün geçtikçe artmaktadır. Her derdimize, meselemize çare bulacağınız o kadar güzel hadisler var ki. Biraz daha hadis okusaydık gökten estetik yağardı... Ah bilsek..

Merhum Prof. Dr. İbrahim Canan hocamızı, büyük hadis imamlarımızı rahmetle yad ediyorum. "Kütüb-i Sitte / Hadis Ansiklopedisi" isimli güzelim eseri veya başka bir hadis kaynağını her gün az da olsa okumanızı öneririm. Kiminiz ailecek, kiminiz arkadaşları ile haftada bir, kiminiz her gün sabah namazından sonra, bir şekilde Nebiler Serveri Hazreti Muhammed (s.a.s.) sözleri ile baş başa kalabilmeliyiz, belli bir düzen, periyod ile.

Cenab-ı Allah şeriat-ı garrasını öğrenmek ve akabinde yaşamayı cümlemize bahşeylesin...



Hatice Tüfekci





http://www.dunyabizim.com/news_detail.php?id=5554



    Puanlama sonucu puan (2,7)
    1     2     3     4     5    

Toplam (565) oy kullanilmis.

Yazar: Hatice TÜFEKÇİ
Tarih: 6.01.2012 06:29:23
Okunma : 5306

Toplam (0) yorum yapilmis.
 
 isim      mail (gizli kalacaktır)

Beni Hatırla
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış.

© 2011 Copyright Hatice Tüfekçi